Ahmet Serhan SAYIM

Uzman Klinik Psikolog

Çocuk & Ergen ve Yetişkin Psikoterapisti

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünü (İngilizce) %100 Burslu kazanarak, Yüksek Onur derecesiyle mezun oldu. Aynı zamanda Sosyoloji Bölümünü de Yan Dal yaparak bitirdi. Lisans tez çalışmasında ‘Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Örüntüleri ile Anneleriyle olan İletişim Biçimleri’ arasındaki ilişkiyi inceledi.

Yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Çocuk ve Ergen Alt Dalı’nda, ‘Genç Bireyde Terapist ve Hasta İşbirliğinin Kalitesi ve Hastanın Terapiste Yaptığı Aktarımların Yorumlanması Arasındaki İlişki’ adlı tez çalışması ile tamamladı.

Üniversitesi Yıllarında Oyun Abiliği yaptı ve çeşitli araştırmalara katıldı. Yeni Terapi Özel Eğitim Merkezi’nde stajını tamamladı. Erasmus+ Programı ile 6 ay Polonya’da eğitim gördüğü sırada, yetişkinlerin yaşadığı zorlayıcı süreçlerin kültürler arası farklılaşan yönlerini ele alan çalışmalarda yer aldı.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından verilen Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-4) Uygulayıcı Sertifikasını aldı.

Aktif olarak Mona Gelişim çatısı altında, ergen ve yetişkinler için bireysel psikoterapi çalışmaları yürütmekte, çocuklar için ise oyun terapisi ve ebeveyn danışmanlığı vermektedir. Aynı zamanda çocuklara ve gençlere yönelik psikolojik, gelişimsel ve bilişsel değerlendirmeler yapmaktadır. Ebeveynlik, yetişkinlerde bağlanma örüntüleri gibi konularda grup çalışmaları ve seminerler düzenlemektedir.