Çift ve Aile

Çiftler için psikolojik danışmanlık, evli olan ya da olmayan çiftlerin yaşadıkları sorunları ele alıp çözüme ulaştırmayı hedefleyen bir çalışmadır. Burada, çiftler arasında uzman tarafından yönlendirilen konuşmalara yer verilir. Genel olarak çiftler birlikte seanslara katılırlarken bazen tek bir kişiye de ilişkisi baz alınarak çift ve evlilik danışmanlığı verilebilir. Bu çalışmada, uzmanın yönlendirmesi altında birbirlerine ve ilişkilerine karşı açık olmaları ve çiftlerin birbirlerini daha iyi anlaması amaçlanır. Bu sayede ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve ilişkiye yönelen negatif düşünceler çözüme ulaşır. Öncelikli amaç, çiftlerin iletişim kanallarını açarak birbirlerini doğru anlamalarına yardımcı olmaktır.

Aile terapisinde ise; yaşanılan zorluklar aile dinamikleri içerisinde ele alınır. Her bir aile üyesinin, aile içinde yaşanan soruna ve bu sorunun çözümüne dair bir rolü bulunmaktadır. Bu roller, aile dinamikleri, aile üyelerinin birbirleriyle olan etkileşimleri anlamlandırmak ve bu alanlarda yaşanan zorlukları çözümlenmek üzerine çalışılır. En sık karşılaşılan problemler boşanma, geçimsizlik, sorumlulukların paylaşımı, iletişimsizlik, maddi konularda yaşanan çatışmalar, çocuklarla ilgili fikir uyuşmazlıkları, cinsel sorunlar, şiddet, ilgisizlik, aldatmadır.

 

Ne zaman başvurmalıyız?


● Duyulmamış hissettiğinizde
● Hep aynı kavgaları yaşayıp bir sonuca ulaşamadığınızı hissettiğinizde
● Sıkışmış hissettiğinizde
● İlişki içinde kendinizi yalnız hissettiğinizde
● Destek görmediğinizi hissettiğinizde
● Birlikte karar vermekte zorlandığınızda

Çift/Evlilik Danışmanlığının amaçları nelerdir?

● İlişkinin kalitesini arttırmak
● Çatışmaların azalması
● Krizleri aşmak (aldatma, travma, yas, hastalık, yeni işe başlamak, emeklilik…)
● Birbirini daha iyi dinlemek ve anlamak
● Bağlılığı güçlendirmek
● Arkadaşlığı, romantik ve cinsel yakınlığı tekrar yakalamak
● Gelecek hakkında önemli kararlar verebilmek (boşanma, çocuk sahibi olmak, göç etmek, yeni bir iş kurmak, evliliğe devam etmek…)
● Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak

Ne kadar sürer?


● Haftada bir defa olarak planlanır. 
● Görüşmeler 60 dakikadır.
● Çiftten çifte farklılık gösterse de ortalama seans uzunluğu 10-20 seanstır.


Çift/Evlilik Danışmanlığının Çerçevesi

Sürecin doğru şekilde işleyebilmesi ve sizin fayda görebilmeniz için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır;

● Partnerlerden herhangi biri aktif olarak aldatmaya devam ediyorsa ve/ya aktif olarak partnerler arasında şiddet yaşanıyorsa danışmanlık süreci devam edemez.
● Uzmanınız ASLA sır tutmaz. Partnerlerden biri ile diğerinden habersiz iletişime geçmez.
● Uzmanınız objektif ve nötr olmalıdır. Bunun aksini düşündüğünüz durumlar olduğunda paylaşmaktan çekinmeyin.
● Uzman, çiftlerden biri ile diğeri onları gözlemlerken tek başına çalışabilir.
● Uzman, çiftlerin birbirlerini dinlemelerini ve saygılı olmalarını sağlamaya çalışır.
● İlk seanslarda uzmanınız sizi tanımaya ve seansın amacını belirlemeye yoğunlaşır.
● Seanslar süresince tartışmalar çıkması doğaldır. Bu esnada uzmanınız nötr kalmaya devam eder.

Online Kayıt Formu

Bilgilerinizi giriş yaparak sistemimize online kayıt olabilir. Uzmanlarımız tarafından incelendikten hemen sonra sizinle iletişime geçilecektir.