Psikodinamik psikoterapi nedir? Açık uçlu bir süreç midir?

Psikoterapi, kendi içinde çeşitli yaklaşımlara/ekollere ayrılır. Bazı psikoterapi ekolleri süresi sınırlandırılmış bir şekilde ve belirli bir hedef dahilinde ilerler. Bazı psikoterapi yaklaşımları ise nokta atışı çalışmadan ziyade, ‘kendini keşfetme’ bağlamında daha çok yüzeyden derine inmeyi amaçlar. Psikodinamik psikoterapi de bu tür bir çalışmadır. Burada sıkça karşılaştığımız yanlış bir varsayım, kişinin ruhsallığının derinine inme yolundan giden terapilerin amaçsız ve süresi sınırsız olduğudur. Psikodinamik psikoterapiler ve psikanaliz genellikle bu yanılsamaya maruz kalırlar. Oysa her ruhsal çalışma için geçerli olduğu üzere, terapinin veya analizin mutlaka bir sonu vardır. ‘Psikoterapi ne kadar sürer?’ sorusuna daha detaylı bir yanıt olabilecek yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. (https://www.monagelisim.com/genel/psikoterapi-kac-seans-surer/)

Psikanaliz ve psikodinamik psikoterapi arasında nasıl bir fark vardır?

Psikanaliz uygulaması, Freud’un arkeolojik kazı benzetmesinden de anlayacağımız gibi, yüzeyden derine inerek ruhsallığın katmanları keşfetmek ve geçmişteki takılmaları ele almak, anlamlandırmak, işlemek üzere yapılan bir çalışmadır. Başlıca hedefi semptom iyileştirmek değildir, ancak çalışmanın bir meyvesi olarak semptomlarda azalma olması da beklenir. Buradaki kritik nokta psikodinamik psikoterapi ve psikanalizin birbirinden farklı çalışmalar olduğudur. Kurucusu S. Freud’un tanımladığı çerçevede psikanaliz, ruhsal süreçleri incelemek üzere bir yöntemdir. Bu yöntem doğrultusunda kullanılan tekniklerin tamamıdır; ve bir bilgi birikimidir. Kendi içerisinde kuramsal bir altyapıya sahiptir (Psike, 2003). Bu kuramdan yola çıkarak yöntem ve teknikleri yıllar içerisinde gelişerek bugünkü haline ulaşmıştır. Özetle, haftada en az üç kez olacak şekilde, divana uzanarak serbest çağrışım tekniğini temel alan bir çalışmadır.

Psikodinamik psikoterapi de teorik altyapısını psikanalizden alır. Fakat pratikte, görüşme sıklığı, tekniği ve kullandığı ruhsal araçlar açısından önemli farklılıklar mevcuttur. Psikodinamik terapilerde her bireyin kendi özelinde bir terapi hedefi ve beklentisi vardır. Bu bazen en başından belirgin olmasa da zaman içinde ihtiyaca göre kendini belli edecektir. Danışanın bugünkü hayatında yaşadığı zorlantıların nelere dair olduğu, bunların nasıl ortak paydalar altında birleştiği zamanla söze dökülür ve o doğrultuda çalışma ilerlemeye başlar. Danışan ve psikoterapist, geçmişten bugüne süregiden, tekrar eden ilişki örüntülerini, baş etme mekanizmalarını, işlevsel olan ve olmayan yönleriyle anlamaya çalışırlar. Bu çalışmada hem güncele dair malzemeler, hem de geçmişe ait anılar, çağrışımlar yer bulur. Sürecin danışan açısından verimli olabilmesi için görüşmelerin en az haftada bir kez olacak şekilde, karşılıklı yüz yüze oturarak (veya çevrimiçi olarak yüz yüze) devam etmesi gerekir. Kişinin derinleşme arzusuna ve/veya güncel ihtiyaçlarına göre bu sıklık arttırılabilir.

Uzm. Psk. Duygu Karaer

Bilgi ve randevu için:

Duygu Karaer

Kaynak: İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği. (2003). Erişim adresi: http://www.psikeistanbul.org/pg/psikanaliz-nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button