Duygu Karaer

Uzman Klinik Psikolog

Ergen ve Yetişkin Psikoterapisti

Psikoloji lisans eğitimini 2011 yılında Koç Üniversitesi’nde tamamladı. Daha sonra, Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde, bağlanma güvenliği, kendilik algısı ve davranış problemleri arasındaki ilişkileri araştırdığı tez çalışmasıyla yüksek lisans derecesini aldı. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, “Psikanalitik Psikopatoloji” alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Lisans eğitimi sırasında, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yatılı servislerinde, mezuniyet sonrası ise Surp Pırgiç Hastanesi bünyesindeki psikiyatri servisinde stajyer psikolog olarak görev yaptı. Kognitif Terapi eğitimi, Psikanalize Giriş Seminerleri, Sanat Terapisi Yaşantı Grubu gibi teorik ve uygulamalı pek çok çalışma grubuna katıldı. Uzmanlık eğitimi süresince yatılı psikiyatri servisinde çalışırken, psikodinamik yönelimli süpervizyon eşliğinde poliklinikte yetişkinlere psikoterapi hizmeti vermeye başladı.

2010-2014 yılları arasında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı`nda (TEGV), ‘Kendime Yolculuk’, ‘Küçük Sanatçılar’ ve ‘Düşler Atölyesi’ gibi çocukların, sanatsal, duygusal ve akademik anlamda gelişime katkı sağlayan etkinlikleri yürüttü. 2014 yılı itibariyle çeşitli danışmanlık merkezleri ve polikliniklerde ergenler ve yetişkinler için psikoterapi; çocuklar için ise ebeveyn danışmanlığı vermeye başladı.

Duygu Karaer, Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nin verdiği psikanalitik psikopatoloji kuramsal eğitimlerini tamamlamıştır. Rorschach ve Tematik Algı Testi uygulayıcısıdır.

2018 yılından itibaren kurucularından biri olduğu Mona Gelişim çatısı altında, ergen ve yetişkinlerle psikanalitik yönelimli bireysel psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. Uzman-yazar ve danışman olarak yer aldığı kitap serisi projeleri bulunmaktadır. Aynı zamanda meslek içi çalışmalar (seminer, süpervizyon vb.) düzenlemekte ve akademik projelerde yer almaktadır.