ECE KURTOĞLU ERDOĞAN

Uzman Klinik Psikolog

Yetişkin Psikoterapisti

Psikoloji lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi’nde, 2016 yılında, bölüm birincisi olarak tamamladı. Lisans eğitimi boyunca, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Meltem Budak Üstündağ’ın asistanlığını yaparak pek çok araştırmada görev aldı. Lisans eğitimi sırasında, otizmli çocuklarla çalışarak gölge öğretmenlik yaptı. İlkokul öğrencilerinin bilişsel ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Bilişsel Beceri isimli sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak çalıştı.

2018-2019 yılları arasında Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi’nde psikolog olarak görev aldı. Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel ve Davranışçı Terapiler eğitimini tamamladı.

Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi yüksek lisans programından, çalışmalarını klinik alanda ilerletmek amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji programına geçiş yaptı. Yüksek lisans eğitimi sırasında, “COVID-19 Salgını Etkileri ile Kaygı ve Depresyon Semptomları Arasındaki İlişkide Başa Çıkma Biçimleri ve Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü” başlıklı TÜBİTAK projesinde görev aldı. Psikoloji Enstitüsü tarafından verilen Klinik Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Eğitimi’ni tamamladı.

Yüksek lisans programı kapmasında, psikodinamik yönelimli süpervizyon ve Özel Fransız Lape Hastesi’nde klinik stajını tamamladı. Çocuk yetiştirmede baba katılımının yordayıcılarını incelediği tez çalışmasına devam etmektedir. Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin düzenlediği Lacancı Psikanaliz eğitimlerine katılımını sürdürmektedir. Yetişkinlerle psikanalitik yönelimli bireysel psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.