EDA TUNCA

Psikolog/
Yetişkin Psikoterapisti

Psikoloji lisans eğitimini 2018 yılında İstanbul Okan Üniversitesi’nde başarı derecesi ile tamamlamıştır. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndaki eğitimlerini tamamlamış olup şu anda tez aşamasındadır. Yetişkinlere yönelik bireysel psikoterapi hizmeti verirken temelde psikanalitik yaklaşımları benimsemektedir. Danışmanlık sürecinde ihtiyaç doğrultusunda krize müdahale ve travma çalışması teknikleri ile bilişsel-davranışçı terapi tekniklerinden faydalanmaktadır. Ek olarak, uluslararası akredite eğitim programını tamamlamış olup EMDR terapisi uygulamaktadır.

Üniversite yıllarında gönüllü organizasyonlarda psikolojiye dair çeşitli konularda eğitimler vermiş ve derleme makaleler yazmıştır. Lisans eğitimi sırasında İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde klinik görüşmelere katılarak gönüllü stajını tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından özel bir klinikte eğitim ve staj programı koordinatörü olarak çalışmaya devam etmiştir.

Yüksek lisans eğitiminde psikanalitik psikoterapi yaklaşımları doğrultusunda teorik eğitim ve süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Beşiktaş Belediyesi İş Birliği’nde Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nde 1 yıl boyunca gönüllü psikoterapist olarak çalışmıştır. Uzmanlık stajını ise 1 sene süreyle çalıştığı Fransız Lape Hastanesi’nde tüm servislerdeki hastalarla klinik görüşmeler yaparak tamamlamıştır.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir ve 1 sene süreyle İstanbul Travma Birimi’nde aktif şekilde çalışmalara katılmıştır. Bu doğrultuda, Elazığ Depremi, Koronavirüs Psikolojik Destek Hattı ve İzmir Depremi gibi çeşitli travma sahalarında gönüllü çalışmalar yürütmüştür.

Terapi sürecinde çalıştığı konulardan ve katıldığı eğitimlerden bazıları şöyledir: Kayıp ve Yas Danışmanlığı, Bağlanma, Kaygı-Depresyon-Travma ve Ötesi için Müdahaleler, Yeme Bozuklukları, Nörobilim ve Psikoterapi, İlişki Problemleri, Teröpatik İlişkinin İyileştirici Gücü, İyileşmeye Karşı Direnç, Tekrarlayan İlişki Döngüleri, Kadınlar-Erkekler-Bedenler, Dürtü ve Arzu, Nevroz ve Psikoz, Obsesif Bozukluklar, Psikosomatik Bozukluklar. Halen Freud ve Lacan odaklı psikanaliz eğitimleri almayı sürdürmektedir. Bu doğrultuda psikoterapi uygulamalarına online ve yüzyüze şekilde devam etmektedir.