H. SİMA KASEYKO

Uzman Klinik Psikolog

Yetişkin Psikoterapisti

Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 2018 senesinde Koç Üniversitesi’nde psikoloji lisans eğitimini bitirmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisansı kapsamında psikodinamik yönelimli süpervizyon ve Özel Fransız Lape Hastanesi zorunlu stajını tamamlamıştır. Hayal kırıklığının duygu düzenleme becerileri üzerindeki etkisinde narsistik kişilik özelliklerinin düzenleyici değişken olarak işleyişini araştırdığı tez çalışması devam etmektedir.

Lisans eğitimi sırasında Humanite Psikiyatri’de klinik stajı yaptı ve Dr. Ayşe Altan Atalay’ın Bilişsel Abartma Tarzı ve zaman algısı araştırmasında gönüllü olarak görev almıştır. Lisans eğitimi sonrasında Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme (YÖRET) Vakfı’nın toplum merkezlerinde düzenlediği “Çocukların da Sesi Var: Vurma! Konuş” projesinde ebeveyn ve çocuklarla oyun çalışmalarına katılmıştır. Bu süreçte Özel Fransız Lape Hastanesi ve Moodist Hastanesi’nde klinik eğitim stajlarını tamamlayan Sima Kaseyko, Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin düzenlediği Lacancı Psikanaliz eğitimlerine katılımını sürdürmektedir.

Yetişkinlerle online ve yüz yüze olarak psikoterapi seanslarını gerçekleştirmektedir.