İrem Akın

Uzman Klinik Psikolog

Çocuk ve Ergen Psikoterapisti

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin ardından, Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünü 2011 yılında bitirdi. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Problemli İnternet Kullanımının Duygu Düzenleme, Aleksitimi ve Dürtüsellik ile İlişkisi” üzerine yazdığı teziyle aldı.

Çocuklarla çalışmaya üniversite yıllarında asistanlık yaptığı bilimsel araştırmalarla ve yer aldığı gönüllü aktivitelerle başladı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Anne-Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi kurumlarında stajlar yaptı.

Profesyonel meslek hayatına Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Bahçelievler yuvasında çocuklarla psikolojik değerlendirme ve bireysel terapi yaparak başladı. Ardından özel merkezlerde çocukların sosyo-duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik grup aktiviteleri hazırlayıp uyguladı ve çocuklarla psikanalitik yönelimli psikoterapi çalışmalarına devam etti.

İstanbul Psikanaliz Derneği (İPD) ve Rorschach ve Projektif Testler Derneği (RPTD) tarafından düzenlenen kuramsal psikanaliz seminerlerine katıldı. Aynı dernekte “Rorschach, CAT, TAT testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi” ve “Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi” eğitimlerini tamamlayarak uygulayıcı sertifikası aldı. İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği (İÇEPPD) bünyesinde Psikanalitik Çocuk Ergen Psikoterapisi formasyonunun 1. modülünü tamamladı.

Bunun yanında çocuk kitapları yazmak üzerine eğitim aldı, çocuk kitaplarına pedagojik değerlendirme yaptı ve ebeveynlere yönelik “Üzüm’ün Gelişim Günlükleri: Beslenme, Uyku ve Tuvalet” kitap serisinde yazar olarak yer aldı.

2018 yılından beri kurucularından olduğu Mona Gelişim’de; çocuklarla psikolojik değerlendirme, bireysel psikoterapi, terapötik grup aktiviteleri ve ebeveynlerle danışmanlık çalışmalarını sürdürmektedir.